รายละเอียด
Volume 2, Number 1 (January – June 2014)


ชื่อผู้แต่ง International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University

วารสาร Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region

ปีที่พิมพ์ 2014

Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region,
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University

Volume 2, Number 1 (January – June 2014)

 

Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region

 

Entrepreneurship Ecosystem in ASEAN Universities based on COBLAS Program.
Hoe Chin GOI, Takeru OHE

The Global Economic Crisis and Its Impact on Indonesia’s Education.
Mudrajad Kuncoro

Integrating Indigenous Knowledge into the Thai Studies Course at Chiangrai Rajabhat University.
Albert Lisec

Chinese International Students’ Intercultural Adaptation and Impacting Variables During Their Attending in Korean HEIS.                                                                                

Leisheng Zhang      

Steps towards a New Educational Paradigm.
Adrian Smith, Kathryn Shelley Price-Jones

The Study of Managerial Potentiality on Cultural Tourism in Upper Northern Thailand: Cases of Chiangrai, Chiangmai and Mae Hong Son Provinces.
Makha Khittasangka

Relationship between Termite Biodiversity and Gut Protozoa at Sakaerat Environmental Research Station, Nakhon Ratchasima Province, Thailand.
Nathawut Thanee

Coconut Oil: Key to be a Centenarian with Healthy and Happy Life.
Narong Chomchalow

Biodiversity and Abundance of Benthic Fauna along Ban-Don Coastal, Thailand.
Chalinda Ariyadet

Methane Gas Emission Estimation by Remote Sensing Modeling from Irrigated Paddy Fields in Thailand.
Sawettachat Srisurat

 

BOOK REVIEW

CALL FOR ARTICLES

EDITORIAL ADVISORY BOARD

xnxx rokettube grup sikiş sikiş porno porno porn hitlistesi toplist web stats seoวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
80 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Province 57100, Thailand
Phone / Fax (66-53) 776-306
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
การวิจัยและบทความทางวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Copyright 2008 International College of Mekong Region Chiang Rai Rajabhat University