รายละเอียด
Volume 1, Number 2 (July – December 2013)


ชื่อผู้แต่ง International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University

วารสาร Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region

ปีที่พิมพ์ July – December 2013

Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region,
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University

Volume 1, Number 2 (July – December 2013)

 

Journal of Perspectives on development policy in the greater mekong region

Workforce Diversity for the Sustainable Economic Development in the Mekong Subregion and Asia–Pacific from the Learning Perspective.
Ta Thi Hong Hanh

Antecedents and Outcomes of Integrated Water Resources Management in Community Conflicts Resolution of the Mekong Part I and Kok Basins.
Vicharn Amarakul

Social Networks and Migration of People from the Southern Border Provinces of Thailand to Work in Food Shops (Tom Yam Shops) in Malaysia.
Nisakorn Klanarong, Sirirat Sinprajakpol & Suparat Pinsuwan

Market Segmentation of Thai Herbal Products: the Southern Thailand Market.
Sasiwemon Sukhabot

Guidelines for Knowledge Dissemination about Garbage Elimination and Water Treatment through Folk Media under the Laem Pakbia Royal Project at Lablae District, Uttaradit Province.
Radee Thanarak & Sirikran Yimprayat

Human Resource Management of Small Independent Hotels: A Case Study of Cha-am Beach, Phetchaburi, Thailand.
Rosamarin Arunothaipipat

A Study of Factors Influencing Lubricant Purchases by Logistics, Mining and Construction Business Entrepreneurs in the Three Lower-North Thai Provinces of Uttaradit, Pitsanulok and Sukhothai.
Manee Choo-Iead & Wattana Keawpoolpakorn

A Study of Development Strategies for OTOP in Chiang Rai.
Nongnout Kanthachai

Sufficiency Economy as a Human Development for Economic, Social and Environmental Sustainability with Emphasis on Ethnic Communities.
Makha Khittasangka

One Bridge, Two Towns and Three Countries: Anticipatory Geopolitics in the Greater Mekong Subregion.
Shaun Lin & Carl Grundy-Warr

 

 

BOOK REVIEW

CALL FOR ARTICLES

EDITORIAL ADVISORY BOARD

 

 

xnxx rokettube grup sikiş sikiş porno porno porn hitlistesi toplist web stats seo


วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
80 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Province 57100, Thailand
Phone / Fax (66-53) 776-306
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
การวิจัยและบทความทางวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Copyright 2008 International College of Mekong Region Chiang Rai Rajabhat University