รายละเอียด
Volume 1, Number 1 (January – June 2013)


ชื่อผู้แต่ง International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University

วารสาร Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region

ปีที่พิมพ์ 2013

Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region,
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University

 Volume 1, Number 1 (January – June 2013)

 

Journal of Perspectives on development policy in the greater mekong region

 

The Idea and Ideal of Capacity Building.
David Archard

Contested “Poverty” and Policy Implications.
Tran Thu Ha

Community Based Tourism in the Northern Economic Corridor of the Greater Mekong Subregion: A Case of Chiang Khong District in Thailand and Luoang Namtha District in Lao PDR.
Bussaba Sittikarn

Community Development Responses in a Globalised World.
Narayan Gopalkrishnan

Current Development Planning and Lessons Learned from Lao PDR.
Patcharin Sirasoonthorn

From the Neglected to the Advantaged Highland Minority Groups: A Case of Integrated Literacy and Life Quality Development Program in Northern Thailand.
Anurak Panyanuwat

Social Development in the Socialist Republic of Vietnam: Doi Moi and Social Welfare.
Robert U. Doyle

Conceptualizing an Ecological Model of Wellbeing.
Davianna Pomak’i; Paula McGregor;                                                                                    
Tanemura Morelli; Jon K. Matsuoka; Luciano Minerbi  
                                                                                          

Building Community Capacity for Quality of Life in Canada.
Malcolm Shookner

Accounting for the Future: Community Development and Issues of Accountability.
Hurriyet Babacan

 

BOOK REVIEW

CALL FOR ARTICLES

EDITORIAL ADVISORY BOARD

xnxx rokettube grup sikiş sikiş porno porno porn hitlistesi toplist web stats seo

 
วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
80 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Province 57100, Thailand
Phone / Fax (66-53) 776-306
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
การวิจัยและบทความทางวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Copyright 2008 International College of Mekong Region Chiang Rai Rajabhat University