รายละเอียด
Volume 4, Number 2 (July – December 2016)


ชื่อผู้แต่ง International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University

วารสาร Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region

ปีที่พิมพ์ 2016

Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region, 

International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University

Volume 4, Number2 (July – December 2016)

 

PERSPECTIVES ON DEVELOPMENT POLICY IN THE GREATER MEKONG REGION

 

Impact, Vulnerability Assessment and Adaptation to Climate Change: The Case Study of Rice Farming in Ba Phnum District, Prey Veng Province

Chea Navin

Estimation of Above Ground Carbon Sequestration in Three Bangkok Public Parks by Thaichote Satellite Images 

Sureeporn Nipithwittaya, Weera Pathakheenang and Pakorn Meksangsouy

 

Mammal Dung Preference of Dung Beetles in Nakhon Ratchasima Province, Thailand

Nathawut Thanee, Sarawee Aroon, Watcharaporn Tantipanatip and Khwanta Tantilamton

Correlation Between Phenolic Compounds and Antioxidant Activity of Ventilago Denticulate Willd Leaves

 Anursara Pongjanta, Kanjana Pangjit and Somdet - Srichairatanakool

 

Biomass Gasifier Electrification Projects: Case Study of Nepal

Sumit Karki, Bivek Baral and Bhaskar Dahal

 

Future Prospects of Hydropower Development in Nepal through Enhancement in R&D Activities of Turbine Testing Lab

Sailesh Chitrakar, Ravi Koirala, Hari Prasad Neopane and Bhola Thapa

 

Nexus between Electricity Generation and Economic Growth of Nepal

Er. Anzoo Sharma

 

Dynamics of Risk Areas in The Motorcycle Robbery by Using GIS

Plt.Off. Parinya Channgam

 

Migrant Domestic Workers in Thailand: Employment Situation and Comparative Study on Regulations 

Athitaya Rattanapan

 

 

BOOK REVIEW

CALL FOR ARTICLE

EDITORIAL ADVISTORY BOARD

CONTRIBUTORS
วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
80 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Province 57100, Thailand
Phone / Fax (66-53) 776-306
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
การวิจัยและบทความทางวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Copyright 2008 International College of Mekong Region Chiang Rai Rajabhat University