รายละเอียด
Volume 4, Number 1 (January – June 2016)


ชื่อผู้แต่ง International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University

วารสาร Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region

ปีที่พิมพ์ 2016

Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region,   

International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University

Volume 4, Number 1 (January – June 2016)

 

PERSPECTIVES ON DEVELOPMENT POLICY IN THE GREATER MEKONG REGION

 

Towards Liberation from Poverty and Hunger: The Corn-based Farmer-Scientist Research, Development and Extension Training Program (FSTP) for Sustainable Agricultural Development under E.O. 710

Carla O. Melodillar, Romulo G. Davide and Wilma S. Velasco 

 

Conservation Finance: A Comparative Analysis of its Planning and Management Arrangements in Areas with High Biodiversity Value in the Philippines

Ricardo M. Sandalo and Almira Geles B. Lumbres

 

Challenges of Farmer Water User Communities in Participatory Irrigation Management and Development in Pursat Province, Cambodia

Sovanndara Ky

  

Meaning of Community Wellbeing in Disaster Prone Areas in the Philippines: the Case of Leyte 

Merites M. Buot, Virginia R. Cardenas, Gloria Luz M.Nelson, Maria Ana T. Quimbo and Josefina T. Dizon

 

Earthquake Safety Awareness in Nepal: Global and Local Perspectives on Earthquake Disaster Risk Reduction

Prachand Man Pradhan

  

The Impact of the Hongsa Lignite Power Plant on the Lao Economy: Input-Output Approach

Phousavanh Chanthasombath

  

Passive Solar Building Design Strategies in Lalitpur, Pokhara and Dharan cities of Nepal

Prativa Lamsal and Sushil B. Bajracharya

 

Proposed Framework Development for e-Government Implementation in Nepal

Purusottam Kharel and Gajendra Sharma

 

Volunteer Art Groups as Facilitators of Cultural Development: Emphasis on Local Identity to Enhance Human and Social Capital Opportunities for the Poor (The Case of Angono Municipality in the Philippines)

Morales, Mark Anthony MateoBOOK REVIEW

Climate Change Mitigation and Agriculture

Plant Resources for Food, Fuel and Conservation

CALL FOR ARTICLE

EDITORIAL ADVISTORY BOARD

CONTRIBUTORS

 
วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
80 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Province 57100, Thailand
Phone / Fax (66-53) 776-306
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
การวิจัยและบทความทางวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Copyright 2008 International College of Mekong Region Chiang Rai Rajabhat University