รายละเอียด
Volume 3, Number 2 (July – December 2015)


ชื่อผู้แต่ง International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University

วารสาร Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region

ปีที่พิมพ์ 2015

Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region, 

International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University

Volume 3, Number 2 (July – December 2015)

 

PERSPECTIVES ON DEVELOPMENT POLICY IN THE GREATER MEKONG REGION

 

Impact of FDI on economic growth in LAO PDR.

AnittaPhommahaxay and Bounlert Vanhnalat

 

Rural household′s vulnerability assessment to climate variability.

Hoeurn Cheb

 

The Effect ofrice contract farming on smallholder farmers′ incomes in cambodia.

Kong Sopheak

 

Natural resources and local community : The case of jade production and local community in lonekhinn - hpakant jade mine area, kachin state, myanmar.

Hla Hal Kyi

 

Study of stability analysis of underground structure himalayan region of nepal.

Shyam Sundar Khadka, Ramesh Kumar Maskey

 

A trial of integrated water resource malagememt in derlung watershed, bagmati zone, nepal

Sabita Aryal Khanna, Kundan Lal Shrestha, Ramesh Kumar Maskey 

 

The royal coast tourism : Area potential and integrated management for sustainable coastal tourism development.

Maturose Prabpriee, Asst Prof.Dr. Thirachaya Maneenetr

 

Preliminary survey of lichens at maechon luang highland agricultural research station, maechaem district, chiangmai.

Associate Professor Dr. Pranom Kaewrakon

 

Cutd cicinut : ITS mystery and potentialities.

Narong chomchalow

 

Classification of orange  juice adulterated by table sugar solution using principal component analysis.

Panmanas Sirisomboon, Teerapong Pholpho and Jutharat Nawayon

 

BOOK REVIEW

CALL FOR ARTICLES

EDITORIAL ADVISORY BOARD

xnxx rokettube grup sikiş sikiş porno porno porn hitlistesi toplist web stats sวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
80 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Province 57100, Thailand
Phone / Fax (66-53) 776-306
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
การวิจัยและบทความทางวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Copyright 2008 International College of Mekong Region Chiang Rai Rajabhat University