รายละเอียด
Volume 3, Number 1 (January – June 2015)


ชื่อผู้แต่ง International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University

วารสาร Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region

ปีที่พิมพ์ 2015

Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region, 

International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University

Volume 3, Number 1 (January – June 2015)

 

PERSPECTIVES ON DEVELOPMENT POLICY IN THE GREATER MEKONG REGION

 

Uneven Development and the Special Economic Zones of the Greater Mekong Subregion.

John Walsh

 

 

Principal Component Analysis of the Socio-Economic Factors of Micro Hydro Consumers of Nepal.

Jyoti U. Devkot, Kamala Upreti, Deepa Gurung

 

Do The Identities Disappear or, Are Still Maintained?: Minority Ethnic  Groups’ Identities in Chiangrai Province.

Assistant Professor Dr. Sornchai Mungthaisong

 

Aspects of Language Change in Iu Mien and Their Implication for Language Maintenance: A Case Study of the Iu Mien Students’ Story Writing Workshop.

T. Daniel Arisawa

 

Semantic Concepts Classification on Outdoor Scene Images.

Kyawt Kyawt and Associate Professor Dr. Nyein Aye

 

Providing Smart Environment to Computer Labs of developing countries with Thin Technology.

Win Win Aung

 

Harnful Alhal Bloom in Mandalay Environ.

Dr. Tin Tin Moe

 

Upgrading the Performance of Biomass Metallic Improved Cooking Stove Disseminated in Nepal  by Blending WAPIC as an Inbuilt System.

Bijendra Shrestha, Bim Prasad Shrestha, Nabin Kumar Shrestha

 

Investigation of Linear Attenuation Coefficient of Mercury Shield by Using Acrylic Container for Low-level Gamma Ray Spectrometers.

May Saung chan Muae and Associate Professor Nay Win Oo 

 

Effect of Velocity Component on Efficiency of Optimized Design Francis Runner.

Krishna Prasad Shrestha,  bholaThapa, Ole Gunna-Dahlhaug

 

Economic Feasibility Study of Gravitational water Vortex Power Plant for the Rural Electrification of Low Head Region  of Nepal and Its Comparative Study with Other Low Head Power Plant.

Ravin Dhakal, Raj Kumar Chaulagain

 

Prospects of Pumped-Storage Hydropower for Enhancing Integrated Nepal Power System.        R. K. Maskey, N Sah, S. Suman, M. Uprety, P. Kharel, J. Khadla and S. Bhandari

 

 

BOOK REVIEW

CALL FOR ARTICLES 


EDITORIAL ADVISORY BOARD

xnxx rokettube grup sikiş sikiş porno porno porn hitlistesi toplist web stats seo


วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
80 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Province 57100, Thailand
Phone / Fax (66-53) 776-306
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
การวิจัยและบทความทางวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Copyright 2008 International College of Mekong Region Chiang Rai Rajabhat University