รายละเอียด
Volume 2, Number 2 (July – December 2014)


ชื่อผู้แต่ง International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University

วารสาร Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region

ปีที่พิมพ์ 2014

Journal of Perspectives on Development Policy in the Greater Mekong Region,
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University

Volume 2, Number 2 (July – December 2014)

 

PERSPECTIVES ON DEVELOPMENT POLICY IN THE GREATER MEKONG REGION

 

Groceries on Wheels.
Chatchai Panananon

A Study of Vocabulary Used in Three Hmong Generations at Bankhunhuaimaepao Village, Phayamengrai District, Chiangrai Province.
Simmee Oupra, Panida Wongrach

The Green Architecture Model Based on Modern Thai Wisdom; The Interconnecting Knowledge Networks of Sustainability for Cultural Heritage, Ecological, and Environmental Equilibrium.
Kitipong Tepjitara

Design of Energy Efficient Townhouses in Songkhla, Thailand.
Krichkanok Sudasna

Historical Mapping Method: New Research Method for Research Methodology.
Tin Naing Win

Population Status of Irrawaddy Dolphin,
Orcaella brevirostris (OWEN IN GRAY, 1866) Along The Ayeyawady River.

Naing Win, Si Si Hla Bu

Incidence of Insect Pests in Some Stored Crops in Singu Township, Mandalay Region.
Nwe Nwe San

Evaluation of Myanmar Thanakha (Hesperethusa Crenulata -(Roxb.) M. Roem) and Processing of Its.
Nwe Nwe Aung

Manifest Files Classification of Android Malware.
Chit La Pyae Myo Hein

Underground Water Table Position of Kyaukse Township: The Case Study of Kyaukse Plain.
Hlaing Myo Myo Htay


The Waste Recovery Systems Applied to Vertically Integrated Farming.
Prayong Keeratiurai

 

 

BOOK REVIEW

CALL FOR ARTICLES

EDITORIAL ADVISORY BOARD

 

xnxx rokettube grup sikiş sikiş porno porno porn hitlistesi toplist web stats seo


วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University
80 Phaholyothin Road, Muang District, Chiang Rai Province 57100, Thailand
Phone / Fax (66-53) 776-306
หลักสูตรและการจัดการศึกษา
การวิจัยและบทความทางวิชาการ
การบริการวิชาการแก่สังคม
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย
ความเป็นมาของวิทยาลัย
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ปณิธาน
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
Copyright 2008 International College of Mekong Region Chiang Rai Rajabhat University